Sál Orlovny
Orlovna - pohled z náměstí a restaurace
Ubytovna a zasedací místnost na Orlovně

Orel jednota Uherské Hradiště je součástí celostátní tělovýchovné organizace Orel. Pečuje o rozvoj osobnosti svých členů pro stránce tělovýchovné, kulturní a duchovní podle křesťanských zásad.
Organizace Orel má své ústředí v Brně. Člení se na župy. V ČR je celkem 23 žup, které tvoří jednoty. V roce 2009 organizace OREL slaví 100. výročí od svého založení.
Naše jednota náleží do oblasti župy Velehradské. Nyní má naše jednota asi 154 členů, z toho přibližně 1/3 členů tvoří děti, 1/3 mládež a 1/3 dospělí a důchodci.
V současnosti se členové věnují sportům jako stolní tenis, florbal, volejbal, malá kopaná, badminton. Ke sportování hojně využíváme našich prostor Orlovny. Členové jednoty se zapojují do sportovních turnajů Orla. Pořádáme turnaje v rámci organizace Orel ve florbale, stolním tenise a závody v plavání.

Adresa

Orel jednota Uherské Hradiště
Mariánské náměstí 78
686 01 Uherské Hradiště

Hodiny pro veřejnost

Út 1500 - 1730
Čt 1500 - 1730

Každé úterý na Orlovně

18:00 - 20:30 Stolní tenis
© František Rochovanský 2009

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!